Share

De Sluis is een vrijwilligersorganisatie die (ex-) gedetineerden en hun familieleden

ondersteunt bij detentie.

Met als doel herstel bevorderen en verbinden naar een leven in vrijheid.

Ja, ik kan wel wat hulp gebruiken...

Ben je

  • gedetineerd
  • net vrij
  • partner of familie

De Sluis biedt een goed gesprek en geeft praktische ondersteuning.

Ja, ik bied graag wat extra hulp

De Sluis werkt met vrijwilligers. Kerken en fondsen zorgen voor de ondersteuning. Wil je vrijwilliger worden of doneren?

Onze projecten

Buddy

Kerkdienst

Vader & kind

Gevangenenzondag