Share

Fondsen

Het werk van DSG de Sluis wordt mogelijk gemaakt door de financiele bijdragen van diverse kerken en particulieren.

 

Daarnaast ontvingen wij bijdragen van:

KNR-PIN                 Weeshuis der Doopsgezinden               RC Maagdenhuis

Protestantse Diaconie Amsterdam                 SIOC               Fonds de Haaf

Stichting Zending en Diaconaat                                             Stichting CoelombieLogos fondsen