Share

Missie

DSG De Sluis wil ondersteuning bieden aan (ex-)gedetineerden die verblijven in het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ). We hanteren een werkwijze waarin we  perspectief willen bieden op de situatie waar de deelnemer zich bevindt. We werken met een persoonsgerichte benadering waar in veiligheid en vertrouwen centraal staat.

Visie

De Sluis is een organisatie die zich laat inspireren door de christelijke visie dat elk mens waardevol is en gelijk, en dat God; en wij naar zijn voorbeeld; geen mens afwijzen.

Middelen

Professionals

De professionals zijn er om het werk van de vrijwilligers binnen en buiten het JCZ te faciliteren en te ondersteunen. Het team professionals bestaat uit een Diaconaal Pastor, Project medewerkers en de directeur (allen parttime, in totaal 1,65 FTE).

Vrijwilligers

Vrijwilliger zetten hun persoonlijke talenten, kwaliteiten en levenservaring in en vormen daardoor een toegangspoort naar positieve contacten

Financiën

Het werk van DSG wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen van kerken, fondsen en legaten. DSG heeft geen winstoogmerk. De stichting heeft een ANBI status.

Relaties

De Sluis steunt in de dienstverlening op goede samenwerking met relevante partners en organisaties. De problematiek van de doelgroep is veelzijdig en stopt niet bij de grenzen van het werkgebied van De Sluis. Waar nodig wordt doorverwezen om de deelnemer het beste resultaat te bieden. De Sluis heeft een convenant met de Dienst Geestelijke Verzorging van Justitie en Exodus Nederland.

Kerken

Tot de achterban van De Sluis behoren veel kerken in de regio Zaandam, Amsterdam en Haarlem. Als diaconale stichting zijn wij hun vertegenwoordigers. De kerken zijn betrokken bij de bloemengroet, het organiseren van de High-tea en bieden financiële ondersteuning. Daarnaast zijn sommige kerken actief in het nazorgwerk en zijn veel van onze vrijwilligers afkomstig uit deze kerken.

Geschiedenis

DSG de Sluis is in 2015 opgericht om het werk van Diaconaal Centrum voor Gevangenispastoraat uit Haarlem voort te zetten. Deze geestelijkeen diaconale hulp begon in 1988. De sluiting van de Haarlemse Koepel en opening van het JCZ in Zaanstad maakte het mogelijk om DSG De Sluis op te richten om dit diaconale werk aan te kunnen bieden in het JCZ.

contact-opnemen

aanmelden-nieuwsbrief