Share

Hoe kunt u als kerkelijke gemeente betrokken zijn bij gevangenen?

[yoast-breadcrumb]

Elke kerk is verschillend daarom zijn er ook verschillende manieren waarop kerken betrokken kunnen zijn bij gevangenen en hun families.

Gebed
U kunt persoonlijk of als kerk gezamenlijk bidden voor de mensen die in de gevangenis zitten. Het is voor veel gedetineerden belangrijk te weten dat zij, naast de slachtoffers van criminaliteit, in uw voorbede genoemd worden. Hiermede wordt ook uitgedrukt dat u, als kerken ‘buiten de muur’, betrokken bent bij degenen die zich ‘binnen de muur’ bevinden.”

Netwerk van kerken
Tijdens detentie maken veel gedetineerden (opnieuw) kennis met het christelijk geloof. Door het bijwonen van de vieringen of het volgen van de Alpha cursus. Soms willen zij ook na hun detentie betrokken blijven bij een kerkelijke gemeente om hun geloof vorm te geven en een nieuw sociaal netwerk op te bouwen.

Een kerkelijke gemeente kan veel betekenen. Een gemeenschap vormen waar iemand welkom is. Waar mensen zijn die willen helpen om de weg in de samenleving weer te vinden. De Sluis begeleidt gedetineerden die daarom vragen naar een kerk die bij hen past. Indien gewenst blijft De Sluis betrokken bij begeleiding van de (ex)gedetineerde en betrokkenen vanuit de kerk.

Diaconale taken:
Als gemeente kunt u:

  • Kleding inzamelen voor gedetineerden. Neem contact met ons op voor de actuele vraag.
  • Een gezangenzondag organiseren waar een van onze vrijwilligers een presentatie komt geven over het werk van de Sluis, waardoor de betrokkenheid in uw kerkelijke gemeente met de gedetineerden meer vorm krijg.
  • Een collecte houden voor de Sluis. Ons werk is namelijk afhankelijk van de financiële bijdragen van kerken, fondsen en particulieren.
  • Zich aansluiten als ‘bloemen- kerk’. Verschillende kerken in de omgeving maken het mogelijk dat er tijdens de vieringen bloemen worden uitgedeeld.
  • Meedoen met een schrijf actie; met Pasen en Kerst delen we (in samenwerking met Kerk in Aktie) ter bemoediging kaarten uit aan gedetineerden. Neem contact met ons op voor de spelregels.
  • Tijdens de vieringen is er zoveel mogelijk life muziek aanwezig. Met name rondom de feestdagen zijn we op zoek naar (gelegenheids-) zangers en muzikanten die voor de muzikale begeleiding tijdens de dienst zorgen. Zingt uw band of koor een keer tijdens een viering in het JCZ?

contact-opnemen

aanmelden-nieuwsbrief