Share

Straat collecte De Sluis op 2 september jl.

Met veel enthousiasme is – met info flyers van de Sluis in de hand –  bekendheid gegeven aan onze vrijwilligers activiteiten in het JCZ. Tijdens het doneren hebben we daar veel over kunnen vertellen.
Het is daardoor super goed gelopen en is er met een geldopbrengst van meer dan € 350,– een fraai bedrag opgehaald. Dat bedrag is inclusief het bedrag, dat via GIVT is gedoneerd. Tijdens de collecte heeft GIVT namelijk het “nieuwe doneren” uitgerold. Via een applicatie en een smartphone zijn de mensen zo in de gelegenheid gesteld om anders dan contant te betalen.

DANK allemaal.

Dank dus aan alle collectanten van NEWBEES en GIVT om zich geheel vrijwillig voor de Sluis een dag in te zetten. Maar ook anderen hielpen achter de schermen mee, zoals het Rode Kruis Waterland, dat de collectebussen beschikbaar stelde, Youth for Christ waar we in the Lighthouse de ruimte konden gebruiken, Crista die als raadslid spontaan meehielp, Debbie die de info flyers realiseerde, Uitdaging Zaandam, die adviseerde op de achtergrond,  AH die alle lunchpakketjes verzorgde (en ons zo op de been hield)  en Goemans IJscafé, die tot slot van de dag als dank voor de inzet, de collectanten op een gratis ijsje trakteerde. Allemaal zaken, die niet onvermeld mogen blijven en die op een dag als deze essentieel waren om dit resultaat met elkaar te bereiken.

De Sluis is jullie dus heel dankbaar!
Met groot plezier kijken we terug op deze dag en fijn zoals iedereen hierbij betrokken was.
Hartelijke groeten namens De Sluis