Share

Wat wij doen, onze projecten

De Sluis biedt hulp aan mensen in en na detentie in het Justitieel Centrum Zaanstad, het JCZ. Daarvoor zet de stichting vrijwilligers in die zowel binnen de muren van het JCZ als daarbuiten actief zijn in verschillende projecten.

Activiteiten in het JCZ

Kleding

Wekelijks verstrekken we kleding aan gedetineerden die dit nodig hebben.

Cursussen

We bieden gedetineerden verschillende cursussen op het gebied van zingeving, herstel en persoonlijke ontwikkeling.

Vader-Kind

We organiseren op verzoek van het JCZ maandelijks een bezoekdag voor kinderen. Op deze dag kunnen vader en kind(eren) in een kindvriendelijke en persoonlijke setting tijd met elkaar doorbrengen.

Bezoek

Een vrijwilliger komt als bezoeker voor een gedetineerde die daar prijs op stelt.

Kerkvieringen

Vrijwilligers zijn aanwezig bij de wekelijkse vieringen van het team christelijke Geestelijke Verzorging. Zij ondersteunen deze vieringen praktisch, maken muziek en leggen contacten met de gedetineerden.

Diaconale Pastor

De diaconaal Pastor van De Sluis werkt samen met de Geestelijke Verzorging. Zij legt verbinding tussen gedetineerden met een hulpvraag en passende ondersteuning na detentie. Daarnaast coördineert de diaconaal pastor de inzet van de vrijwilligers van de Sluis in het JCZ.

Activiteiten ‘Buiten’ het JCZ

Nazorg / Hulp bij detentie / Buddy

Als je vrij komt staat er niet altijd een gespreid bedje voor je klaar. Zaken waarvan je dacht dat ze makkelijk waren vallen in de praktijk tegen. Of je hebt al het nodige in gang gezet maar dat blijkt anders uit te werken. De Sluis kan hulpvragen van (ex) gedetineerden beantwoorden, uitvoeren of je doorverwijzen naar contacten die je verder helpen.

Daarnaast bieden we acute, kortdurende begeleiding in overbrugging naar passende zorg of zelfstandig wonen.

Indien gewenst koppelen we je aan een positief (kerkelijk) netwerk waar vanuit je zelfstandig kan re- integreren.

Vrijwilligers bieden ondersteuning en onderhouden contact met de ex- gedetineerden tijdens de eerste periode na detentie.

contact-opnemen

aanmelden-nieuwsbrief